Välkommen till Äkta Demokrati

Hej på er!

Jag har en idé som antagligen inte är ny eller unik, men som ännu inte blivit genomförd. Det är att vi ska få äkta demokrati i Sverige och i så småningom i resten av världen. Med äkta demokrati menar jag att alla ska kunna rösta på alla förslag som behöver ett beslut. För att kunna genomföra detta ska vi använda internet. Det kan fungera enligt följande:

  1. Ett förslag läggs upp på internet
  2. Alla kan läsa förslaget och även debattera det via kommentarer på webbsidan
  3. Efter en viss tid / aktivitet i frågan kan alla röstberättigade lägga en röst var på förslaget
  4. Resultatet i frågan röstas sedan igenom i riksdagen av partiets invalda

Partiets invalda kommer jobba med:

  • Att förbereda alla frågor som man kan rösta på och lägga upp dessa på internet
  • Underhålla och förbättra den tekniska plattformen (ja, det blir mycket tekniska ”politiker” då den politiska biten nästan helt tas över av medlemmarna)
  • Säkerställa och förbättra säkerheten på internetsidan där röstning sker
  • Trycka igenom förslagens resultat i Riksdagen enligt internetröstningen i varje enskild fråga
  • Vara ansiktet utåt i media för partiet

Vad tycker ni?

Frågor/Svar

Varför kommer partiet få många röster i Riksdagsvalet?
Svar:
Förhoppningsvis vill många svenskar vara med och påverka på riktigt.

Hur säkerställer man att medlemmarna verkligen sätter sig in i förslagen?
Svar:
Man kan sätta regler på webbsidan så medlemmen måste läsa/titta på sidorna ett visst antal minuter för att kunna rösta i en fråga. Det behöver inte vara några långa tider, men nog för att varje medlem kan spana runt i frågan och kanske tänka till lite extra. Detta för att slippa ”klick-o-stick” röstningar.

Hur säkerställer man att varje medlem bara kan rösta en gång på en fråga?
Svar:
Via BankID.

Hur säkerställer man att bara partiets medlemmar kan rösta?
Svar:
Det behövs inte. Skulle andra svenskar vilja rösta så är de också välkomna att göra det trots att de inte själva röstat på partiet eller är medlemmar. Förhoppningsvis vill de att deras röst ska bli hörd i Riksdagen och enda sättet till detta vore ju om de röstade på partiet till Riksdagsvalet kommande mandatperiod.

Alla svenskar kan ju inte bli heltidspolitiker, hur ska de motiveras att vara aktiva på internetsidan?
Svar: Medlemmarna behöver inte rösta på allt bara för att de har rätt till att göra detta! Som medlem kan man välja ut bara de frågor som är intressanta/viktiga och lämna resten av frågorna till andra. Med detta system är det ändå betydligt mer demokrati än nuvarande partisystem.

Är det inte farligt att låta ”vanliga svenskar” rösta på allt? Titta t.ex. på ”The Century Of The Self”.
Svar: Ja det kan det vara, men det är därför det är viktigt att man på något sätt försöker säkerställa så alla som röstar i en fråga själva har försökt satt sig in i den själva och inte bara reflekterar någon annans vilja/manipulationsförmåga. Detta går ju dock aldrig att kontrollera, men vill vi ha äkta demokrati så är detta är risk vi får ta. Kanske kan vi komma på några tekniska skyddsmekanismer för detta och bygga in i röstsystemet.
http://www.youtube.com/watch?v=lhxfArTAcfM

Kan inte partiets invalda skriva underlaget på en fråga så det påverkar röstresultatet?
Svar: Ja, alla texter är så gott som alltid färgade åt något håll. Partiets invalda har till uppgift att ta fram underlag i varje fråga som är så objektivt som möjligt. Dessutom finns diskussionsmöjligheter i anslutning till varje fråga på webbsidan.

Är inte en webbsida väldigt sårbar?
Svar: Det går att bygga en webbsida så att den blir väldigt säker. Redundans kan finnas i många olika skikt och är helt nödvändigt för att denna idé om ”äkta demokrati” ska kunna genomföras. Systemet ska vara frikopplat från kommersiella företag så långt det är möjligt och webbsidan ska finnas i flera kopior i olika serverparker. Detta är en teknisk utmaning som partiets anställda kommer få jobba hårt med. Det behövs ständig övervakning av systemen för att snabbt upptäcka intrång och manipulation. Det måste finnas skyddsmekanismer ifall något inträffar som äventyrar säkerheten. Partiet står och faller med att webbsidan fungerar som den ska. Därför är webbsidans säkerhet och funktion prioritet ett för partiet.

Annonser

SOPA/PIPA

Artikel i Ny Teknik ang SOPA / PIPA lagförslagen i USA. Lagförslagen gick inte igenom denna gång tack vare massiva protester från bl.a. nästan 50 000 siter som stängde av sina sidor några dagar för att visa hur internet skulle kunna se ut om lagarna antogs. Hackerattacker utfördes också mot myndigheter i USA som ett led i protesten. Vi kan förvänta oss nya lagförslag framöver som också kommer hota det fria ordet och därmed behöver stoppas.